Ulice na slovo r, Novi Bečej

Radnička
Rajka Rakočevića
Rečo Antala
Revolucije